In een B-rain Connect buurt of straat…

gaat geen druppel regenwater verloren
krijgt groen alle ruimte om te groeien
maken we plaats voor biodiversiteit
bouwen we op maat van mensen
werken we slim onder de grond, en multifunctioneel erboven
kiezen we altijd voor duurzame en circulaire materialen
Meer info

B-rain Connect Straat

Mens en natuur verbinden en zo buurten leefbaarder maken, dat is het hoofddoel. Meer planten, meer bomen, meer bloemen zonder daarbij het wandel- en rijcomfort van voetgangers en fietsers te vergeten. Niet puur ontharden maar slim verharden, met ingenieuze waterdoorlatende alternatieven. Tel hierbij nog het slimme waterbeheer, mits buffering, infiltratie en hergebruik en je krijgt een B-rain Connect totaalsysteem.


Zo bieden we comfort én levenskwaliteit aan de bewoners met respect voor de natuur.


Bekijk de case Wiekevorst (APART)

Meer info
Meer info

B-rain Connect Plein

Mens en natuur verbinden en zo buurten leefbaarder maken, dat is het hoofddoel. Meer planten en bomen zonder daarbij de functie van de zone te vergeten. Niet puur ontharden maar slim verharden, met ingenieuze waterdoorlatende alternatieven. En sterk genoeg voor marktwagens, transport en activiteiten. Tel hierbij nog slim waterbeheer, mits buffering, infiltratie en hergebruik en je krijgt een B-rain Connect totaalsysteem.


Zo bieden we comfort én levenskwaliteit aan de bewoners met respect voor de natuur.

Meer info
Meer info

Slimme fietspad

Door het fietspad en de gracht te integreren wordt de beschikbare ruimte optimaal benut. Zo kunnen langdurige en prijzige procedures voor onteigening worden vermeden. Het slimme fietspad bestaat uit opeenvolgende en gekoppelde prefab kamers en platen. Het hemelwater kan ondiep infiltreren via slokkers en buffering wordt zelfs mogelijk bij hellingen.


Bovendien zorgen de kamers voor een eenvoudige integratie van nutsvoorzieningen. De prefab vloerplaten als bedekking zorgen voor volledige toegankelijkheid voor water- en nutsbeheer en ten alle tijden een egaal rijoppervlak, ook na werken.

Meer info
Meer info

B-rain Connect Parking

Commerciële activiteiten en ondernemingen hebben functionele ruimte nodig, denk maar aan parkeerplaatsen, loskades en wandelpaden voor bezoekers en werknemers. Maar strikte wetgeving rond verharding en waterbeheer maken dit vaak een complexe puzzel. Niet puur ontharden dus maar slim verharden, met waterdoorlatende alternatieven en ondiep water bufferen onder de parkeerruimte of via wadi.


Het verhaal stopt daar echter niet. De voordelen van meer groen op en rond je terrein zijn legio. Schaduwvorming tijdens warme periodes zorgt voor verkoeling. Bomen zorgen bovendien voor een betere waterinfiltratie, verlagen CO² en verhogen de algemene leefbaarheid voor je bezoekers en medewerkers.


Functionaliteit mét respect voor mens en natuur.

Meer info

Heeft u een interessant project op de plank?