In een B-rain Connect buurt of straat…

gaat geen druppel regenwater verloren
krijgt groen alle ruimte om te groeien
maken we plaats voor biodiversiteit
bouwen we op maat van mensen
werken we slim onder de grond, en multifunctioneel erboven
kiezen we altijd voor duurzame en circulaire materialen

Bouwblokken

Zoutslot

Door overdadig zout te strooien bij sneeuwval en aanhoudende droogtes in de zomers, is de kans op zoutaccumulatie bij bomen in een stadsomgeving erg groot en nefast voor hun gezondheid. Met bladsterfte tot gevolg hebben bomen zo weinig kans op overleven.


Het zoutslot combineert beproefde technieken in 1 uniek gepatenteerd product dat op deze problematiek een antwoord biedt.


Tevens genomineerd voor de Vlario Innovatieprijs 2023

UrbanRoots (Ebema)

De stad van morgen heeft bomen nodig, liefst grote bomen. Zij schenken schaduw, helpen onze lucht te zuiveren, slaan CO2 op en geven verkoeling. UrbanRoots is een ondergrondse boomgroeiplaats die de boomwortels beschermt en jonge bomen helpt uit te groeien tot volwassen exemplaren met weelderige kruin. 


Hoe werkt het? De drukontlastende betonconstructie verplaatst het gewicht van verkeer en bestrating naar de grond onder de wortels. Daardoor kan de boombunker gevuld worden met voedende grond in plaats van doorwortelbare fundering met stenen. Dankzij de open constructie heeft de boom ook contact met de omringende grond. Dat maakt hem resistenter tegen allerlei invloeden zoals schimmels.

Hydrops®

Het hoofd kunnen bieden aan wateroverlast en waterschaarste binnen de ruimtelijke ordening, dat is best een uitdaging. Bedrijfsterreinen en publieke ruimtes gaan hier in de toekomst namelijk steeds meer rekening mee moeten houden.


Specifiek voor terreinen met plaatsgebrek en waar sprake is van een hoog grondwaterpeil biedt HYDROPS® een efficiënt buffer- en infiltratiesysteem voor een optimale regenwaterbeheersing.


Binnen dit systeem wordt hemelwater via prefab-goten naar betonnen kamers afgeleid. In deze kamers wordt slib gevangen en vindt een absolute reiniging plaats. Het gezuiverde water wordt, via een geperforeerde buis in de open fundering, verdeeld en tijdelijk gebufferd.


Als de aard van het terrein het toelaat, infiltreert het water in de ondergrond via de bodem en zijwanden van het bekken.

Eco Solutions

Zowel de waterpasserende als de waterdoorlatende klinkers loodsen het overtollige regenwater naar de bodem. De waterpasserende klinkers met hun strakke lijnen of vrolijke hoekige vormen leiden het water naar de ondergrond via de brede voegen.


De waterdoorlatende klinker is poreus. De klinker doet het dus zonder brede voegen, maar met een open betonstructuur die toelaat dat het water door de klinker trekt. Beide soorten zijn comfortabel met de fiets en te voet.